İpotekli taşınmazın devri,aklınızda bulunsun

AKLINIZDA BULUNSUN
İpotekli taşınmazın devri
TAPU sicilleri herkese açıktır. Bir taşınmazı devralanın tapu sicilinde yazılı olan bir hususu bilmediğini kabul
etmek mümkün değildir. Bu bağlamda, ipotekli bir taşınmazı devralan yeni
malik de önceki malik gibi ipotek borcundan sorumludur.
Yazıcı Dostu    Daha Fazla Bilgi
Tüm Hakları Saklıdır. © 2010